Har Toril Fladseth psykopatiske trekk?

Har Toril Fladseth psykopatiske trekk? 


PSYKOPAT? Toril Fladseth fra Kristiansund har vært seksjonssjef i Utlendingsnemnda siden 2009. De ansatte forteller om en fryktkultur. 

Hersketeknikker, utskjelling på kontoret og forskjellsbehandling. Det er hverdagen til flere ansatte i Toril Fladseths seksjoner.

“Jeg tør ikke si noe”, uttaler en som ønsker å være anonym. “Det er tross alt nærmeste leder som innstiller på lønn, titler og arbeidsoppgaver. “Mange netter ligger jeg å grubler på hva jeg har gjort eller sagt feil, siden hun skjeller meg ut. Det går ut over søvnen og derfor også helsa.”

– En krampeaktig kontroll er hennes varemerke. Hun skriver ned hva alle medarbeiderne sier og gjør og oppbevarer det i små bøker på kontoret sitt. Det er noe manisk over det. Micromanagement tar all tillitt og arbeidsglede fra oss, fortsetter hun.

Flere har sluttet og noen har blitt sykemeldt. En som sluttet etter det hun anså å være grov forskjellsbehandling fra Fladseth gikk etter en kort avslutningsseremoni. “Det var kleint. Hun sa ikke eneste avskjedsord en gang.”

En annen forteller at ansatte har blitt skjelt ut for bagateller, som å komme to minutter for sent eller for måten de går på. Resultatet er en fryktkultur hvor man bruker mye energi på å være redd istedenfor å behandle saker.

Problemet er dog ikke bare Toril Fladseth. Problemet er organisasjonen, som ikke tar signalene på alvor. En som ble sykemeldt på grunn av arbeidsmiljøet fikk aldri noen spørsmål eller oppfølging av HR-avdelingen. “Systemet beskytter sine egne”, uttaler en saksbehandler med fire års erfaring.

10.000 psykopater – 100.000 med psykopatiske trekk

Det er ikke mulig å tallfeste hvor mange nordmenn som er psykopater.

Svenn Torgersen, professor i psykologi og ekspert på personlighetsforstyrrelser, anslår til NRK at det er rundt 10.000 personer som oppfyller kriteriene for diagnosen psykopat.

Ser man på hvor mange som har psykopatiske trekk, mener han det kan dreie seg om rundt 100.000 nordmenn.

Også Torgersen mener man, for ens eget beste, bør unngå samliv med en psykopat.

– De som lever med en psykopat, lider under det. Det er bare én ting å gjøre dersom du har følelsen av at partneren er psykopatisk, og det er å komme seg unna, sier han. De typiske trekkene hos en psykopat kan være vanskelige å identifisere, men er ofte langvarige og ekstreme varianter av allmennmenneskelige trekk.

– Typiske trekk kan være at man lyver, jukser, bedrar og utnytter ting til egen fordel. Man har kun overflatiske følelser av anger, og man kan være ganske infam på en del måter. Man kan få kjærester lett, men klarer ikke å stå lenge i en relasjon. Man føler ikke skyld og overfører ansvaret til andre, sier Randi Rosenqvist.

Psykopaten vil ikke unnskylde seg, skylden ligger alltid hos noen andre. Han kan ofte tåle motgang dårlig, være selvsentrert og ha svak impulskontroll. Det er ikke uvanlig at de som blir utsatt for psykopaten, får følelsen av at de aldri er bra nok og ikke noe verdt, ifølge fagpersonene.

– De dyktige psykopatene bryter systematisk ned selvbildet til sitt offer. Det skjønner man ikke hvis man ikke har vært i et slikt forhold og opplevd det selv. En dyktig psykopat får den andre til å være avhengig av vedkommendes aksept, sier Torgersen.

Andre kjente ledere med psykopatiske trekk i Norge er Gerd Liv Valla, tidligere leder i LO, Bjarne Lindstrøm i UD, og Jan Davidsen i Fagforbundet. I statlig sektor er ansettelsesvernet så spesielt sterkt, og det er vanskelig å bli kvitt en psykopat når hun først er ansatt.

Kilder:

NRK: https://www.nrk.no/norge/_-flere-tusen-psykopater-i-norge-1.11729366
Venner

-Bendik
Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s